Uudised

KEHTNA VALLA RAAMATUKOGUD

Küsitlus "Milliseid ajakirju - ajalehti tellida"

Hea lugeja! Raamatukogu hakkab õige pea tellima ajalehti-ajakirju 2022. aastaks. Soovime väga teada sinu arvamust, milliseid väljaandeid tahaksid raamatukogus lugeda või koju laenutada. Selleks palume sul vastata väikesele küsimustikule. Saadud vastuste põhjal saab raamatukogu parema ülevaate oma lugejate soovidest ning nii on kergem otsustada, milliseid ajakirju-ajalehti tellida. Oleme väga tänulikud, kui leiad aega vastata.

Küsimustikule saad vastata SIIN

Kontakt

Direktor: Silvi Lukjanov
E-post: silvi.lukjanov@kehtna.ee
Telefon: +372 509 8453