Lugejale

Kehtna Raamatukogud

Lugejaks vormistamine

Raamatukogus registreerime lugejaks isikut tõendava pildiga dokumendi alusel. Isiku lugejaks registreerimisel sisestame tema andmed raamatukogu elektroonilisse infosüsteemi RIKS ja edaspidi toimub raamatukogus teenuste kasutamine ID-kaardi alusel.

Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreerime lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul. Selleks täidab lapsevanem (või eeskostja) allkirjastatud registreerimislehe. Registreerimislehte saab täita raamatukogus.

Kojulaenutus

Raamatuid laenutame üldjuhul koju 28 päevaks. Nõudluse puudumisel saab laenutustähtaega pikendada kuni kolm korda.

Perioodikat laenutame koju 3 kalendripäevaks.

Teavikute koju laenutamisel saab lugeja kviitungi, kus on märgitud laenutatud teavikute nimed, nende tagastamistähtajad, laenutusperioodil raamatukogu lahtiolekuajad ja toimuvad üritused ning kirjas ka raamatukogu kontaktid.

Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel rahalist tagatist, kui laenutatav teavik on eriliselt väärtuslik või kui lugeja ei ela Kehtna vallas. Tagatise suuruse määrab raamatukoguhoidja ja see võib olla kuni kümnekordne soovitud raamatu soetamise hind. Tagatisraha tagastatakse teaviku tagastamisel.

Teavikute reserveerimine

Soovi korral saab lugeja registreerida ennast teavikute laenutusjärjekorda. Seda saab teha e-kataloog RIKSWEB kaudu- https://raplamaa.webriks.ee/  või raamatukogus kohapeal. Järjekorra lugejani jõudmisel teavitame lugejat e-posti või teleoni teel, tellitud teavikuid hoiame lugejale 5 (viis) päeva.

Lugejal on õigus taotleda ka raamatukogust puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest. Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellime lugeja soovil ja kulul.

Teavikute tagastamine

Teavikute koju laenutamisel saab lugeja kviitungi, kus on laenutatud teavikute nimed, nende tagastamistähtajad, laenutusperioodil raamatukogu lahtiolekuajad ja toimuvad üritused ning kirjas ka raamatukogu kontaktid.

Kojulaenutatud teavikute tagastamise tähtaega võib lugeja pikendada telefoni või e-posti teel kuni 3 (kolm) korda kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Link - Kehtna Raamatukogude kontaktid.

Raamatuid saab soovi korral tagastada Kehtna Raamatukogude välisuste juures olevatesse raamatute tagastuskastidesse. Raamatute tagastamisel peatub viivis esimesel raamatukogu tööpäeval arvates tagastamisest. Viivis ei kustu.

Raamatuid saab tagastada ka lugeja kulul Kehtna raamatukogude piirkonda jäävasse postiasutusse või pakiautomaati.

Tagastustähtaja pikendamine

Kojulaenutatud teavikute tagastamise tähtaega võib lugeja pikendada telefoni või e-posti teel kuni 3 (kolm) korda kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Link- Kehtna Raamatukogude kontaktid.

Raamatuid saab soovi korral tagastada raamatute tagastuskastidesse. Raamatute tagastamisel peatub viivis esimesel raamatukogu tööpäeval arvates tagastamisest. Viivis ei kustu.

Koduteenindus

Kehtna Raamatukogu pakub võimalust tellida raamatuid ja teisi teavikuid koju nendele Kehtna valla elanikele, kellel tervisliku seisundi tõttu puudub võimalus raamatukogu külastada.

Koduteeninduse saamiseks palun pöörduge oma piirkonna raamatukogu poole ja andke julgelt oma soovist teada. Seda võib teha nii teenusesoovija ise või siis tema hooldustöötaja. Teenus on tasuta.

Info ja koduteenindusega liitumine toimub koduraamatukogu telefonil või e-posti aadressil- Link Kehtna Raamatukogude kontaktid.

Viivis

Tähtajaks tagastamata teaviku eest on raamatukogul õigus võtta lugejalt viivist iga viivitatud päeva eest iga teaviku kohta. Viivis- 1 teavik 1 päev – 10 senti

Viivist ei nõuta lugejalt, kes tagastab teaviku viivisevabadel päevadel, so teaviku tagastustähtajale järgneva kolme tööpäeva jooksul ja iga kuu esimesed 7 (seitse) kalendripäeva.

Raamatukogul on õigus määrata täiendavaid perioode, mille jooksul saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

Viivisevabadest päevadest teavitab raamatukogu lugejaid raamatukogu teadetetahvlil, veebilehel ja sotsiaalmeedias.

 

Tasulised teenused

Kehtna Raamatukogus pakume järgmisi tasulisi teenuseid

*paljundamine

*printimine

*teavikute ja dokumentide kiletamine (Ingliste raamatukogu)

Hinnakirja leiad siit!

Kontakt

E-post: kehtna.raamatukogu@kehtna.ee
Telefon: +372 510 5118
Image
Image